Partner i autorizuar

Blogs

aroTHERM plus - Zgjidhja që kërkonit


Pavarësisht nëse bëhet fjalë për një ndërtesë të re apo një ndërtesë të vjetër - pompa e nxehtësisë është gjithmonë zgjedhja e duhur. Sot, sistemet e tilla si aroTHERM plus mund të kombinohen me sistemet e ngrohjes në dysheme, ashtu edhe me radiatorët. Nëse keni ndërmend të kaloni nga një sistem i vjetër ngrohjeje në një burim ngrohje të pranueshëm ekologjikisht, mund ta bëni këtë shumë lehtë me sistemin aroTHERM plus. Pompa e re e nxehtësisë ajër/ujë kombinon performancat e fuqishme, efikasitetin e energjisë dhe qëndrueshmërinë.

Teknologjia më e fundit e prodhimit të pompës së nxehtësisë

Sistemi aroTHERM plus përdor lëndë ftohëse natyrale të pranueshme ekologjikisht. Njëkohësisht, kjo teknologji mundëson një temperaturë veçanërisht të lartë të rrjedhjes deri në 75°C. Kjo do të thotë që sistemi aroTHERM plus mund të përdoret edhe për adaptime në kombinim me radiatorët ekzistues në objektet ekzistuese të vjetra.

Një mënyrë shumë praktike për përgatitjen e ujit të ngrohtë

Për shkak të performancave të tij jashtëzakonisht të larta, aroTHERM plus ofron gjithashtu një mënyrë shumë praktike të përgatitjes së ujit të ngrohtë. Në krahasim me pompat e tjera të nxehtësisë, sistemi aroTHERM plus ofron deri në 25 përqind më shumë ujë të ngrohtë në ndërtesat e reja dhe ato më të vjetra. Një avantazh shtesë është mbrojtja kundër legjionelës pa nevojën e instalimit të një ngrohësi elektrik shtesë. aroTHERM plus, si të gjitha pompat e tjera të nxehtësisë aroTHERM, mund të kombinohet me njësinë hidraulike uniTOWER që kërkon një hapësirë minimale. Rezervuari i ujit të nxehtë mund të zgjidhet si një variant fleksibël për të gjithë ata që duan dushe të gjata, për ata që duan dushe vertikalë dhe për anëtarët e tjerë të familjes.

Efikasiteti i jashtëzakonshëm energjetik

Klasa e efikasitetit të energjisë A+++ do të thotë që do të keni një nga pajisjet shtëpiake më efikase të energjisë në shtëpinë tuaj. Në varësi të kërkesave tuaja, do të jeni në gjendje të zvogëloni konsumin e energjisë me më shumë se 10%.

6 arsye bindëse për aroTHERM plus

Pse pompa e nxehtësisë është zgjidhja më e mirë për ngrohjen, ftohjen dhe përgatitjen e ujit të ngrohtë?

Pompa e nxehtësisë sjell kosto më të ulët të ngrohjes dhe emetime më të ulëta CO2 sesa sistemet e ngrohjes me gaz dhe vaj. Ju mund të kurseni edhe më shumë duke prodhuar energjinë elektrike me përdorimin e një sistemi fotovoltaik. Instalimi i sistemit është i thjeshtë dhe nuk kërkon mundim të madh.

Pompat e nxehtësisë Vaillant janë ndër më silenciozet në treg. Sistemi Sound Safe siguron që as ju dhe as fqinjët tuaj të mos shqetësohen nga zhurma. Në një distancë prej tre metrash, zhurma e njësive të jashtme mund të krahasohet me shushurimën e qetë të gjetheve, gjë që i bën ato të përshtatshme për instalim edhe në zona të populluara dendur me shtëpi në varg njëra pas tjetrës.

Edhe njësia e brendshme dhe ajo e jashtme janë shumë kompakte në madhësi - krahasuar në radhë të parë me rezervuarët e vajgurit dhe të kaldajave me vaj. Madhësia e njësisë së brendshme është përafërsisht sa një frigorifer me ngrirës, dhe zë shumë pak vend të ambientit tuaj të jetesës.

Pompat e nxehtësisë janë të përsosura për modernizime. Falë temperaturës së lartë të rrjedhjes, pajisjet aroTHERM plus janë një zgjidhje veçanërisht e mirë për zëvendësimin e sistemeve të ngrohjes me gaz dhe vaj.

I gjithë sistemi mund të menaxhohet nga një aplikacion celular. Kjo do të thotë se mund të integrohet gjithashtu në një nga sistemet e shtëpive inteligjente, të tilla si KNX.

Të gjitha pompat e nxehtësisë mund të kombinohen me komponentë shtesë. Sillni një frymë ajri të freskët në ambientet tuaja me sistemin e ventilimit të kontrolluar recoVAIR, gjeneroni energjinë tuaj elektrike me sistemin fotovoltaik auroPOWER dhe siguroni ujë të ngrohtë sanitar me sistemin e kolektorëve diellor auroTHERM.

E përshtatshme edhe për objektet e vjetra

Në përgjithësi, viti i ndërtimit i objektit dhe sipërfaqja e hapësirës së jetesës që do të ngrohet, janë faktorët vendimtarë në përcaktimin e përshtatshmërisë së sistemit aroTHERM plus për planet tuaja të modernizimit. Një kriter dhe kusht i rëndësishëm është edhe gjendja e objektit që rinovohet - p.sh. kapaciteti i izolimit të dritareve. Do të ishte më mirë të konsultoheni me një ekspert për këshillë, me një inxhinier të certifikuar ose me partnerin e instalimit Vaillant. Rregulli i përgjithshëm është: Sa më e re të jetë ndërtesa, aq më të ulëta janë kërkesat për ngrohje, dhe aq më e madhe është hapësira e banimit që mund të ngrohet në mënyrë efikase nga një pompë nxehtësie

Instalimi i sistemit aroTHERM plus kryhet për vetëm disa ditë. Për më tepër, nuk kërkohet pothuajse asnjë përpjekje për të bërë ndryshime strukturore.

Sistemi aroTHERM plus mund të përdoret edhe si një burim i pavarur i nxehtësisë. Sidoqoftë, mund ta integroni këtë zgjidhje në sistemin tuaj ekzistues të ngrohjes ose ta kombinoni atë si pjesë e një sistemi hibrid me një pajisje tjetër ngrohëse.

Me një nivel zhurme prej vetëm 28 dB (A) në një distancë prej tre metrash në regjimin e punës të natës, aroTHERM plus është po aq i pa zhurmë sa një orë dore. Falë kësaj, sistemi mund të instalohet në çdo vend, madje edhe në vendbanimet e ndërtuara dendur si p.sh. shtëpitë e ngjitura në varg.

Broshura

Share