Partner i autorizuar

climaVAIR

  • Klime Inverter i serise “ekskluize”
  • Energjia A+++

Përshkrim

Kondicionerët aillant janë përshtatur për nevojat e jetesës së përdoruesve, duke ofruar rehati maksimale 365 ditë në vit me përdorim dhe mirëmbajtje të lehtë. Ne ofrojmë sisteme mono-split me një njësi të jashtme dhe një njësi të brendshme dhe sisteme me shumë ndarje me një njësi të jashtme dhe disa njësi të brendshme. Modelet me shumë ndarje janë zgjidhja më e mirë për klimatizimin e llojeve të ndryshme të dhomave, me përdorimin e vetëm një njësie të jashtme, e cila kursen hapësirën e nevojshme për instalim.

Sistemet mono-split janë të disponueshme në versionet 2,5 kW deri në 6,5 kW. Me sistemet me shumë ndarje, një kombinim individual i njësive të brendshme është i mundur sipas performancës së zgjedhur të daljes së njësisë së jashtme në versionet 4 kW deri në 9,5 kW. Shihni kombinimet e mundshme të sistemeve me shumë ndarje këtu (710 kB).

Kondicionerët climaVAIR plus VAI8 kanë karakteristikat e mëposhtme të veçanta:

  • Funksioni i fillimit të ngrohtë
  • Funksioni i gjumit
  • Funksioni i kohëmatësit
  • Funksioni Turbo
  • Funksioni i termostatit të dhomës
  • Mbrojtje nga ngrica
  • Aktivizon/fik dritën e prapme të ekranit në njësinë e brendshme

  VAI 8-025 WN VAI 8-035 WN VAI 8-050 WN VAI 8-065 WN VAM 8-040 W204 VAM 8-052 W205 VAM 8-072 W307 VAM 8-080 W408
Ftohja
Kapaciteti ftohës 2,60 kW 3,5 kW 5,13 kW 6,45 kW 4,10 kW 5,20 kW 7,10 kW 8,0 kW
SHIKUES 6,10 6,10 6,10 6,30 6,10 6,30 6,10 6,10
Klasa e efikasitetit të energjisë (A +++ deri në D) A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++
                 
Ngrohje
Kapaciteti i ngrohjes 2,80 kW 3,67 kW 5,28 kW 6,45 kW 4,40 kW 5,40 kW 8,50 kW 9,50 kW
SCOP (mesatar / ngrohje / më i ftohtë) 4,0/5,1/3,2 4,0/5,1/3,4 4,0/5,1/3,4 4,0/5,1/3,4 4/5,1/3,3 4/5,1/3,1 4/5,1/3,1 4/5,1/3,1
Klasa e efikasitetit të energjisë (A +++ deri në D) A+/A+++/B A+/A+++/A A+/A+++/A A+/A+++/B A+/A+++/B A+/A+++/B A+/A+++/B A+/A+++/B
Gama e temperaturës së njësisë së jashtme (ftohje) -15 C do 48 C -15 C do 48 C -15 C do 48 C -15 C do 48 C -15 C do 48 C -15 C do 48 C -15 C do 48 C -15 C do 48 C
Gama e temperaturës së funksionimit të njësisë së jashtme (ngrohje) -15 C do 24 C -15 C do 24 C -15 C do 24 C -15 C do 24 C -15 C do 24 C -15 C do 24 C -15 C do 24 C -15 C do 24 C