Partner i autorizuar

Rregullatoret

netATMO

Termostat i ndezjes/fikjes së dhomës me telekomandë
 • Parametizimi dhe funksionimi i pajisjes ngrohëse përmes aplikacionit në pajisjen celulare
 • Menaxhimi i sistemit të ngrohjes në mënyrë inteligjente, nëpërmjet një sistemi parashikimi algoritmik
 • Menaxhimi i sistemit të ngrohjes sipas vendndodhjes gjeografike dhe kushteve atmosferike
 • Raporti mujor i kursimeve të sistemit të ngrohjes
Detajet e produktit

sensoCOMFORT

Rregullatori Atmosferski
 • Rregullimi i temperaturës sipas lakores së ngrohjes
 • Opsioni i zgjerimit hidraulik
 • Programimi kohor i ngrohjes dhe ujit të ngrohtë
 • Monitorim në distancë nëpërmjet aplikacionit sensoAPP
 • Ekran monokristalor TFT me mesazhe me tekst
Detajet e produktit

sensoHOME

Termostati i dhomës me modulim dixhital
 • Kontrolli i temperaturës së dhomës me një qark ngrohjeje
 • Programimi kohor i ngrohjes dhe përgatitjes së ujit të ngrohtë shtëpiak
 • Ekran monokristalor TFT me mesazhe me tekst
 • Kontrolli i temperaturës së dhomës duke përdorur aplikacionin sensoAPP
Detajet e produktit