Partner i autorizuar

Ventilatorët

AroVAIR

  • Ventilkonvertoret muri, kasetë, parapet ose kanale
  • Mundësia e ngrohjes ose ftohjes duke qarkulluar ujë të nxehtë ose të ftohtë I destinuar për sisteme me dy tuba
  • Kontrolli nëpërmjet termostatit të përshtatshëm (aksesor)
Detajet e produktit